dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
โปรแกรมบริหารสต็อกสินค้าและบิล อย่างง่าย article
                                           

 

                                                     

 

 

1. ผู้ใช้สามารถเรียนรู้โปรแกรมได้ด้วยตนเอง ภายในเวลาอันสั้นโดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้าน 
    คอมพิวเตอร์หรือพื้นฐานทางบัญชี

2. สะดวกรวดเร็วในการบันทึกข้อมูลสินค้า ซึ่งสามารถบันทึกแยกเป้นหมวดหมู่สินค้าได้โดยง่าย


3. บันทึกข้อมูลผู้จำหน่ายหรือข้อมูลลูกค้า ได้ละเอียด พร้อมจำนวนเครดิตเทอมที่ได้รับจากผู้จำ
    หน่ายหรือที่ได้ให้กับลูกค้า

4. บันทึกข้อมูลการซื้อสินค้า หรือข้อมูลการขายสินค้าได้อย่างรวดเร็วโดยดึงจากข้อมูลของผู้จำ
    หน่ายหรือลูกค้าได้ในทันที


5. สามารถดูสต็อกสินค้าได้ในขณะทำการซื้อหรือขาย พร้อมทั้งรายละเอียดของสินค้าแต่ละตัว
    โดยไม่ต้องออกจากหน้าจอซื้อหรือขาย

6. สามารถเปิดหน้าจอหลายๆ หน้าจอได้พร้อมๆ กัน ติดตั้งได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

7. มีระบบการค้นหาข้อมูลอย่างง่าย เพื่ออำนวยความสะดวก เช่น
    - ข้อมูลสินค้า สามารถค้นหาได้โดยใช้ ชื่อสินค้าหรือรหัสสินค้า
  
- ข้อมูลลูกค้าและผู้จำหน่าย สามารถค้นหาได้โดยใช้ ชื่อ รหัส ที่อยู่ หรือหมายเลขโทรศัพท์
  
- ข้อมูลซื้อสินค้าและขายสินค้า สามารถค้นหาได้โดยใช้ เลขที่เอกสาร รหัสผู้จำหน่ายหรือลูกค้า

8. มีรายงานต่างๆ ที่ทำให้เข้าใจง่าย เช่น รายงานการซื้อ รายงานการขาย รายงานสินค้าคงเหลือ
    โดยสามารถเลือกช่วงรายงานที่เราต้องการจะดู
 

สามารถดูตัวอย่างฟอร์มได้ที่ http://www.sensestep.com/bill/taxinvoice
 
 
แถมโปรแกรมฟรี! พร้อมคู่มือการใช้งาน (เมื่อซื้อฟอร์มบิลใบกำกับ/ใบเสร็จรับเงินชนิดมาตรฐาน)
 
 
สนใจข้อมูลเพิ่มเติมคลิ๊กดาวน์โหลดโบชัวร์ได้เลยค่ะ
 
 
 
                                                             
                         

 

 

 
โปรแกรมบริหารสต็อกสินค้าและบิล
Copyright © 2010 All Rights Reserved.