dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ตลับหมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ เทียบเท่า/รีเมนู (Remenu) Toner Laser Printer article
                                          

                   

         

                                  รับประกันคุณภาพการใช้งาน  เปลี่ยนคืนทันทีหากมีปัญหา

          

ตลับหมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์เทียบเท่า (Toner Laser Printer Remanufactured)           

            เป็นตลับหมึกเลเซอร์ ที่มีคุณภาพเทียบเท่าของแท้และกำลังเป็นที่นิยมมากที่สุดในขณะนี้ เนื่องจากราคาจะ
ประหยัดกว่า 30%-50%
 
         

โดยกระบวนการผลิตจะยึดหลักดังนี้ 

1. ผลิตโดยใช้ตลับใหม่หมด เหมือนกับตลับ original ซึ่งจะใช้ครั้งเดียวทิ้ง

2. ใช้วัสดุชิ้นส่วนที่สำคัญภายในใหม่หมด เช่น Drum ในการพิมพ์หรือที่มักเรียกกันว่า New Drum
    และชิ้นส่วน
อิเลคทรอนิคส์อื่นๆ ที่สำคัญ

3. ใช้ผงหมึกนำเข้าจากประเทศ อเมริกา มาเลเซีย และ สิงคโปร์โดยผงหมึกที่ดีจะต้องมีแร่เหล็กมาก
    เพื่อเวลาพิมพ์จะทำให้เป็นมันเงา
และเกาะเนื้อกระดาษ เวลาโดนน้ำหรือพิมพ์สติกเกอร์ จะไม่ร่อนออก

 

 

 

                             

 

 

 

                        

 

 

      
ตลับหมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ เทียบเท่า/รีเมนู (Remenu) Toner Laser Printer
Copyright © 2010 All Rights Reserved.